Juridisch medewerker openbaar bestuur

Je krijgt te maken met bezwaarschriften en vergunningen en helpt mensen met juridische problemen.


Juridisch medewerker openbaar bestuur is iemand die...

  • administratieve werkzaamheden op juridisch gebied uitvoert
  • bezwaarschriften afhandelt, aanvragen voor vergunningen beoordeelt of een proces bij de rechter voorbereidt
  • de wet- en regelgeving kent en in begrijpelijke taal kan uitleggen
  • klanten informeert over procedures
  • in opdracht van een leidinggevende werkt

In het kort...

Je krijgt te maken met bezwaarschriften en vergunningen en helpt mensen met juridische problemen.


Past het bij je?

Zorgvuldig

Je bent zorgvuldig en houdt goed overzicht over de verschillende stukken en documenten.

Vakkennis

Je kent de wet- en regelgeving en de toepassing daarvan in allerlei situaties.

Communicatief

Je ben klantgericht en communicatief, zowel mondeling als schriftelijk.

Skills die je nodig hebt:

  • nauwkeurigheid
  • vakkennis
  • klantgerichtheid
  • communicatieve vaardigheden

Waar werk je?

Je werkt bij het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, rechtelijke instanties, het kadaster, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst of zelfstandige bestuursorganen.


Je loopbaan

Met een niveau 4-opleiding Juridisch administratief dienstverlener kun je doorstromen naar het hbo en Rechten of Veiligheidskunde gaan doen.


Salaris

Als juridisch medewerker openbaar bestuur verdien je tussen de 1500-2500 euro bruto per maand bij een volledige werkweek (situatie januari 2018).

 

Locaties voor de opleiding juridisch-administratief dienstverlener

Juridisch-administratief dienstverlener

Sector Economie
Domein Economie en administratie
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 Aspasialaan
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Groen van Prinsterersingel
Gouda
BOL 3 Van Doornenplantsoen
Zoetermeer

Locaties voor de opleiding juridisch medewerker openbaar bestuur

Juridisch medewerker openbaar bestuur

Sector Economie
Domein Economie en administratie
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 3, 3 tot 4
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 Betaplein
Leiden
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Weena
Rotterdam
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 tot 4 Prins Alexanderlaan
Rotterdam

Locaties voor de opleiding juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

Sector Economie
Domein Economie en administratie
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 3, 3 tot 4
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 Betaplein
Leiden
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Weena
Rotterdam
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 tot 4 Prins Alexanderlaan
Rotterdam

Locaties voor de opleiding medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid

Sector Economie
Domein Economie en administratie
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 3, 3 tot 4
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 Betaplein
Leiden
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 tot 4 Prins Alexanderlaan
Rotterdam

Beroepen met bureauwerk

Sector: Economie
Domein: Economie en administratie

Meer info

Sector: Economie
Domein: Economie en administratie

Meer info

Sector: Economie
Domein: Economie en administratie

Meer info

Sector: Economie
Domein: Economie en administratie

Meer info