Fine Art

Fine Art bij Zadkine

Onder Autonome Beeldende Kunst op de KABK vallen de uitstroomprofielen ArtScience en Beeldende Kunst.

Traditie, vernieuwing en experiment komen samen in de studierichtingen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK). Wij bereiden studenten voor op een professionele beroepspraktijk. Het onderwijs is zo ingericht dat integratie van kennis, vaardigheden en beroepshouding plaatsvindt. Door een toenemende zelfstandigheid van werken en complexiteit van opdrachten, is een afgestudeerde van de KABK na het eindexamen in staat zelfstandig of binnen samenwerkingsverband als autonoom beeldend kunstenaar te werken. De studierichting Beeldende Kunst leidt studenten op tot beeldend kunstenaars, die in een internationale context hun kunstenaarschap zelfstandig verder kunnen ontwikkelen. Binnen het stimulerende klimaat van de KABK leer je met alle aspecten van het kunstenaarschap om te gaan. ArtScience biedt een 4-jarige bacheloropleiding in een interdisciplinaire leeromgeving. Vanaf dag één nemen studenten deel aan een breed scala van artistieke en onderzoeksactiviteiten.

Wist je dat?

Jaarlijks 69 studenten met de Fine Art beginnen?

Deze opleiding wordt gegeven in het Engels?

Fine Art

Studievorm voltijd, deeltijd
Taal Engels
Studieduur (ects) 240
Collegegeld 2019 € 2083 ,-
Collegegeld 2020 € 2143 ,-
Zadkine

Neem contact op

Benthemplein 15

3032 CC, Rotterdam

info@zadkine.nl

ww.zadkine.nl

Prinsessegracht 4

2514 AN, Den Haag

info@zadkine.nl

ww.zadkine.nl


Toelatingsvoorwaarden

Wettelijke Vooropleidingseisen HAVO
Havo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen VWO
Vwo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen mbo
Artistieke aanleg die blijkt uit: beeldend vermogen, werken vanuit waarneming en vanuit fantasie; gevoel voor kleur, vorm en materiaal; oorspronkelijkheid en eigenzinnigheid

Wettelijke Vooropleidingseisen HBO
Direct toelaatbaar


Numerus fixus Nee

Studiekeuzecheck

Als je voor 1 mei aangemeld bent School nodigt uit

Verplichte deelname Ja

Voor niet-EU/EER studenten is de deadline op 1 mei 2019

Voor meer informatie: http://www.kabk.nl


Bindend studieadvies

Je moet binnen 12 periodes minimaal 45 punten hebben behaald.
Studentenoordelen

Studentenoordeel over
Inhoud van de opleiding
7,4
Studiebegeleiding
7,2
Docenten
7,6
Stage en Opleiding
6,4
Studiefaciliteiten
7,4
Toetsing Beoordeling
7,0
Informatievoorziening
6,6
Sfeer op de opleiding
8,2
Algemene vaardigheden
7,4
Praktijkgericht onderzoek (HBO)
7,0
Voorbereiding Beroepsloopbaan (op locatie / voltijd)
6,8
Studierooster
6,6
Studielast
7,4
Groepsgrootte
7,2
Stage Ervaring
7,4
Kwaliteitszorg
6,8
Uitdagend onderwijs
7,8
Internationalisering
6,8