Muziek

Muziek bij Koninklijk Conservatorium

De Bacheloropleiding Muziek biedt professionele muziekopleidingen aan op het hoogste niveau.

De Bacheloropleidingen Muziek kennen een opleidingstraject met een periode van vier jaar, uitmondend in een bachelorkwalificatie als musicus. Aan studenten wordt binnen het bachelorcurriculum volop kansen geboden om eigen kwaliteiten tot ontwikkeling te brengen. Traditionele waarden als ambachtelijkheid, artistieke visie en repertoirekennis vormen daarin de basis. Vanuit een focus op het hoofdvak zullen gedurende de studie meer en meer aangrenzende kwaliteiten worden ontgonnen en nieuwe gebieden verkend. Daartoe is het curriculum vanaf het tweede bachelorjaar uitgebreid met een aanbod aan keuzevakken. De indeling van het bachelorcurriculum is gebaseerd op het behalen van 60 ECTS studiepunten per studiejaar (ECTS = European Credit Transfer System) en van 240 ECTS voor de gehele opleiding. De studielast op jaarbasis bedraagt daarom 60 x 28 = 1680 studie-uren, te verdelen over contacturen (individueel en/of in groepsverband) en uren voor zelfstudie. Elk studiejaar wordt verdeeld in twee semesters: september t/m januari en februari t/m juni. Het studiejaar omvat 34 lesweken voor het individuele hoofdvaklessen en 36 lesweken voor de groepslessen.

Wist je dat?

Jaarlijks 102 studenten met de Muziek beginnen?

Deze opleiding wordt gegeven in het Engels?

Muziek

Studievorm voltijd
Taal Engels
Studieduur (ects) 240
Collegegeld 2019 € 2083 ,-
Koninklijk Conservatorium

Neem contact op

Juliana van Stolberglaan 1

2595 CA, Den Haag

0703151515

info@koncon.nl

http://www.koncon.nl/nl/Contact/


Toelatingsvoorwaarden

Wettelijke Vooropleidingseisen HAVO
Havo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen VWO
Vwo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen mbo
Technische en fysieke vaardigheid die blijkt uit: a prima vista spel of zang; gehoor en vaardigheid in solf├Ęge; het kunnen spelen of zingen van toonladders met verschillende articulaties; het beheersen van een aangegeven niveau van repertoire; vocaal spel (stemmiddelen, intonatie, adembeheersing, presentatie, talenkennis en ritmiek) of instrumentaal spel (houding, toonvorming, intonatie, adembeheersing, articulatie, dynamiek, frasering, ritmiek en embouchure).; de dispositie om de instrumentele vaardigheden verder te ontwikkelen;Artistieke aanleg die blijkt uit: repertoire interpretatie; expressiviteit in muzikaal spel; muzikale persoonlijkheid; toonvorming, dynamiek en timing

Wettelijke Vooropleidingseisen HBO
Direct toelaatbaar


Numerus fixus Nee

Studiekeuzecheck

Als je voor 1 mei aangemeld bent School nodigt uit

Als je na 1 mei aangemeld bent School nodigt uit

Verplichte deelname Ja


Bindend studieadvies

Je moet binnen jaar 2, periode 2 minimaal 60 punten hebben behaald.
Studentenoordelen

Studentenoordeel over
Inhoud van de opleiding
7,4
Studiebegeleiding
7,4
Docenten
8,0
Stage en Opleiding
6,4
Studiefaciliteiten
7,0
Toetsing Beoordeling
7,2
Informatievoorziening
6,8
Sfeer op de opleiding
8,6
Algemene vaardigheden
7,4
Praktijkgericht onderzoek (HBO)
6,8
Voorbereiding Beroepsloopbaan (op locatie / voltijd)
7,6
Voorbereiding Beroepspraktijk (afstandsonderwijs / deeltijd / duaal)
7,6
Studierooster
6,6
Studielast
7,2
Groepsgrootte
8,0
Stage Ervaring
7,4
Kwaliteitszorg
6,8
Uitdagend onderwijs
7,8
Internationalisering
6,8