Docent Muziek

Docent Muziek bij Koninklijk Conservatorium

De Bacheloropleiding Docent Muziek kent een opleidingstraject met een periode van vier jaar, uitmondend in een Bachelorkwalificatie als docent muziek.

De opleiding Docent Muziek is een vierjarige bacheloropleiding in de vakken Muziek en Culturele Kunstzinnige Vorming. De opleiding geeft een bevoegdheid om op eerstegraads niveau les te geven. Dit betekent dat op alle soorten onderwijs in Nederland (én EEG) kan worden lesgegeven. Na het afsluiten van de studie Docent Muziek beschikt de afgestudeerde over ruime (praktische en theoretische) muzikale en pedagogische vaardigheden om het onderwijs, dat voortdurend in ontwikkeling is, tegemoet te treden. Bovendien beschikt hij/zij over een professionele artistieke mentaliteit. Binnen de opleiding wordt veel waarde gehecht aan die mentaliteit, omdat dat de voedingsbodem is van waaruit de docent werkt. Het stelt hem/haar in staat om voortdurend eisen te blijven stellen aan het eigen musicusschap, en jongeren te wijzen op kunstzinnige aspecten van het bestaan. Daarom worden hoge eisen gesteld aan de muzikale ontwikkeling en wordt de student telkens uitgedaagd na te denken over de essentie van zijn taak als toekomstige muziekdocent. De indeling van het bachelorcurriculum is gebaseerd op het behalen van 60 ECTS studiepunten per studiejaar (ECTS = European Credit Transfer System).

Wist je dat?

Jaarlijks 18 studenten met de Docent Muziek beginnen?

Deze opleiding wordt gegeven in het Nederlands?

Docent Muziek

Studievorm voltijd
Taal Nederlands
Studieduur (ects) 240
Collegegeld 2019 € 2083 ,-
Koninklijk Conservatorium

Neem contact op

Juliana van Stolberglaan 1

2595 CA, Den Haag

0703151515

info@koncon.nl

http://www.koncon.nl/nl/Contact/


Toelatingsvoorwaarden

Wettelijke Vooropleidingseisen HAVO
Havo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen VWO
Vwo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen mbo
Technische en fysieke vaardigheid die blijkt uit: a prima vista spel of zang; gehoor en vaardigheid in solfège; het kunnen spelen of zingen van toonladders met verschillende articulaties; het beheersen van een aangegeven niveau van repertoire; vocaal spel (stemmiddelen, intonatie, adembeheersing, presentatie, talenkennis en ritmiek) of instrumentaal spel (houding, toonvorming, intonatie, adembeheersing, articulatie, dynamiek, frasering, ritmiek en embouchure).; de dispositie om de instrumentele vaardigheden verder te ontwikkelen;Artistieke aanleg die blijkt uit: repertoire interpretatie; expressiviteit in muzikaal spel; muzikale persoonlijkheid; toonvorming, dynamiek en timing

Wettelijke Vooropleidingseisen HBO
Direct toelaatbaar


Numerus fixus Nee

Studiekeuzecheck

Als je voor 1 mei aangemeld bent School nodigt uit

Als je na 1 mei aangemeld bent School nodigt uit

Verplichte deelname Ja


Bindend studieadvies

Je moet binnen jaar 2, periode 2 minimaal 60 punten hebben behaald.
Studentenoordelen

Studentenoordeel over
Inhoud van de opleiding
7,6
Studiebegeleiding
7,6
Docenten
8,0
Stage en Opleiding
7,4
Studiefaciliteiten
7,0
Toetsing Beoordeling
7,4
Informatievoorziening
6,6
Sfeer op de opleiding
9,2
Algemene vaardigheden
7,8
Praktijkgericht onderzoek (HBO)
6,8
Voorbereiding Beroepsloopbaan (op locatie / voltijd)
8,6
Voorbereiding Beroepspraktijk (afstandsonderwijs / deeltijd / duaal)
7,6
Studierooster
6,8
Studielast
6,4
Groepsgrootte
8,4
Stage Ervaring
8,2
Kwaliteitszorg
7,0
Uitdagend onderwijs
7,6
Internationalisering
5,8