Locaties voor de opleiding urban trade

Urban Trade

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)
Leerweg BOL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
Lentiz
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 Parallelweg
Schiedam