OPLEIDING: Bedrijfsleider dierverzorging

Bedrijfsleider dierverzorging is iemand die...

  • soms meehelpt bij de verzorging van de dieren en het onderhouden van de leefomgeving
  • voor de dagelijkse gang van zaken zorgt
  • medewerkers aanstuurt en de administratie doet
  • contact heeft met leveranciers en klanten

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 141 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Dierverzorging

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
Lentiz
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Commandeurskade
Maasland