Leidinggevende team/afdeling/project


Inhoud van de opleiding

De leidinggevende team/afdeling/project geeft direct leiding aan medewerkers. Hij combineert het leidinggeven met uitvoerende taken en ondersteunt de uitvoering van het personeelsbeleid. Hij bezit specialistische kennis op het gebied van bedrijfsvoering, leidinggeven en management. Standaardwerkzaamheden verricht hij naar eigen inzicht en waar nodig past hij werkwijzen aan. De leidinggevende team/afdeling/project heeft een uitvoerende rol. Werkzaamheden die voortvloeien uit het personeelsbeleid voert hij zelfstandig uit, en hij is een spreekbuis over deze onderwerpen naar zijn leidinggevende of de organisatie.

Locaties voor de opleiding leidinggevende team/afdeling/project

Leidinggevende team/afdeling/project

Sector Economie
Domein Handel en ondernemerschap
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 1
Kans op werk (5)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 1 Aspasialaan
Den Haag

Locaties voor de opleiding contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider

Sector Economie
Domein Economie en administratie
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (5)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 Betaplein
Leiden