Schipper-machinist beperkt werkgebied


Inhoud van de opleiding

De schipper-machinist beperkt werkgebied werkt op schepen tot 500GT met een vermogen minder dan 3000kW en vaak in ondiepe wateren. Het vaargebied is alleen in Nederland. De schepen waarop hij werkt vervoeren goederen of personen. Hij heeft een vaarbevoegdheidsbewijs conform de STCW Conventie en het Besluit Zeevaartbemanning. Hij voert verschillende werkzaamheden uit op het schip, waaronder technische en veiligheidstaken. Hij is stressbestendig, lost problemen zelf op en is altijd alert op mogelijk onveilige situaties. Hij werkt samen met collega’s en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk.

Locaties voor de opleiding de schipper-machinist beperkt werkgebied

De schipper-machinist beperkt werkgebied

Sector Economie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Leerweg BOL
Niveau 2
Leerjaren 2 jaar
Kans op stage (3)
mbo college STC
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 jaar Lloydstraat
Rotterdam
BOL 2 jaar Zuidstraat a
Katwijk