Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde


Landmeter is iemand die...

 • metingen doet op terreinen waar grondwerkzaamheden worden verricht
 • metingen doet voor landkaarten of om te bepalen waar een eigendomsgrens ligt
 • GPS peilingen doet
 • meetresultaten verwerkt en opslaat
 • inschattingen maakt van verkoopwaarden van onroerend goed

In het kort...

Je doet metingen op terreinen waar grondwerkzaamheden worden verricht, bijvoorbeeld als er een nieuwbouwwijk, snelweg of spoorlijn aangelegd wordt. Ook verricht je metingen voor landkaarten of om te bepalen waar een eigendomsgrens ligt. Met speciale software kun je zelf voorstellingen maken van objecten, ruimtes en oppervlakten.

 


Past het bij je?

Nauwkeurig

Je hebt een breed begrip van processen en eisen die spelen bij rechtstoestand, bestemming, gebruik en inrichting van de ruimte. Je bent nauwkeurig in het bepalen van methoden en middelen die bepalend zijn voor een specifiek doel.

Samenwerken

Je zal leveren wat er gevraagd wordt en kun je binnen een samenwerkend team opereren waarbij je als spil opereert in het inwinnen, verwerken, beheren en presenteren van gegevens in een speciaal systeem.

Representatief

Je stelt je op als het visitekaartje van de organisatie.

Wat je kortom nodig hebt is:

 • nauwkeurigheid
 • wiskundig en ruimtelijk inzicht
 • technisch inzicht
 • klantgerichtheid

Waar werk je?

Je werkt bij een ingenieursbureau of bij het gemeentelijke Kadaster. Ook kun je in het bedrijfsleven en voor de overheid werken.


Je loopbaan

Je kunt doorgroeien naar Landmeter-expert. Je kunt doorstuderen met de volgende hbo-opleidingen:

 • landmeetkunde
 • geodesie

 

 

 


Salaris

Je brutosalaris varieert tussen 2100 tot 2500 euro per maand.

Locaties voor de opleiding middenkaderfunctionaris landmeetkunde

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (4)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Prins Constantijnweg
Rotterdam