OPLEIDING: Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen

Monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit is iemand die...

  • elektrotechnische systemen installeert en test 
  • storingen opspoort en verhelpt
  • de bedrading en bekabeling monteert
  • werkt met schakelkasten en bedieningspanelen
  • telkens weer op een andere plek werkt

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 14 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL, BOL
Niveau 3
Leerjaren 3
Kans op werk (4)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Tinwerf
Den Haag
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 Haastrechtstraat
Rotterdam
BOL 3 Prins Alexanderlaan
Rotterdam