Hotelschool The Hague

Bij Hotelschool The Hague…

Over de school

Opleidingen
### Bachelor International Hospitality International Management International Business International Fast Track ### Master Hospitality Management (in samenwerking met de Rotterdam School of Management)


Opleidingen bij Hotelschool The Hague

Opleidingen voor - Studievorm Taal Duur
Hospitality Management voltijd Engels 4 jaar

Neem contact op

Brusselselaan 2

2587 AH, Den Haag

+31(0)88 028 18 00

servicedesk@hotelschool.nl

www.hotelschool.nl