Dalton Mavo

Over de school

De Dalton MAVO in Naaldwijk is een categorale TL-school met 605 leerlingen en onderdeel van Lentiz. Als Daltonschool besteden we veel aandacht aan de drie Daltonpijlers zelfstandigheid, samenwerken en vrijheid. In de organisatie is dat te merken doordat we in het rooster een Dalton uren hebben opgenomen, waarin de leerlingen werken aan schoolwerk. De lesuren duren 60 minuten. Sinds juli 2008 zijn we gehuisvest in ons nieuwe gebouw aan de professor Holwerdalaan. We werken met werkschema’s, opvang uren, we streven naar veel zelfstandigheid bij de leerlingen, ook in de organisatie van buitenschoolse activiteiten.We werken met werkschema’s, opvang uren, we streven naar veel zelfstandigheid bij de leerlingen, ook in de organisatie van buitenschoolse activiteiten. Uitgangspunt: iedereen deugt, pas als het tegengestelde duidelijk wordt perken we vrijheden in. In tegenstelling tot het beeld dat sommige ouders hebben van een daltonschool, is het op school rustig en geordend. We letten streng op kleine dingen (petten, kauwgom, fietsen, jassen) en grote zaken als omgangsvormen, normen en waarden en respect voor elkaar. Bij een sollicitatiegesprek zit altijd een leerling. We werken met de “Roos van Leary”, een instrument waarmee leerlingen de leerkrachten feedback kunnen geven. We werken met ongedeelde onderbouw en een ongedeelde bovenbouw. We maken veel gebruik van praktische opdrachten en projecten met als doel de Dalton vaardigheden te ontwikkelen.

Neem contact op

Professor Holwerdalaan

2672 LD, Naaldwijk

174624710

daltonmavo@lentiz.nl

www.lentiz.nl/daltonmavo