Alfrink College

Over de school

Het Alfrink is een Katholieke school. De grondslag voor de identiteit van het Alfrink College is Rooms Katholiek. Deze levensbeschouwing bepaalt de missie en de visie van het Alfrink. De missie en de visie zijn helder zichtbaar in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Onze school dankt zijn naam aan kardinaal Alfrink. Hij was een man die stond voor rechtvaardigheid en vrede. Deze woorden zijn te vinden op een gedenksteen in de hal van de school. Hij stond als Katholiek en als kardinaal midden in de samenleving . Wij zien Bernardus Alfrink dan ook als een groot voorbeeld! Het motto van het Alfrink: "School zijn wij samen, iedereen doet ertoe" verwoordt onze visie naar de praktijk van iedere dag. Ieder heeft respect voor de ander, voor de omgeving en voor zichzelf. (“Heb uw naaste lief gelijk u zelf”). Wij oefenen en leren deze visie in de praktijk van iedere dag. Daarnaast zijn er momenten waarop de identiteit van onze school nog explicieter naar voren komt. Zo zijn er de persoonlijke momenten van stilte en bezinning in onze stilteruimte. In 2001 heeft onze school een stiltecentrum (foto) in gebruik genomen. Dit is een kleine, sfeervolle ruimte waar individuele leerlingen en docenten zich een moment terug kunnen trekken, om iets te overdenken, te bidden of om tot zichzelf te kunnen komen.Verder zijn er de themavieringen, de kloosterdagen, de advent en kerstviering en is er ieder schooljaar een Goede Doelen actie.

Neem contact op

Werflaan

2725 DE, Zoetermeer

0793306666

administratie@alfrink.nl

www.alfrink.nl