Grotius College - Juniusstraat

Over de school

Het Grotius College is een openbare scholengemeenschap, verspreid over twee vestigingen. De school is algemeen toegankelijk. Er is aandacht voor diverse levensbeschouwelijke, sociale en culturele oriëntaties. Wij beschouwen de openbare school als een ‘samenleving in het klein’ en doen met de leerlingen en ouders ons best op basis van verschillende overtuigingen vorm te geven aan de samenleving, begrip op te brengen voor elkaar en waar nodig elkaar te helpen. Het Grotius College is verspreid over twee vestigingen. De school heeft een zeer breed en actueel onderwijsaanbod. Op de locatie Juniuslaan zijn diverse onderwijsmogelijkheden te vinden die het Grotius College biedt. Naast Mavo(Vmbo), Havo, Atheneum en Gymnasium biedt het Grotius hier ook tweetalig onderwijs aan: de opleiding gymnasium en atheneum zijn ook gedeeltelijk in het Engels te volgen. De opleiding wordt in het zesde leerjaar afgesloten met een IB-examen (Internationaal Baccalaureaat). Het IB-diploma is een internationaal toegangsbewijs voor universiteiten over de gehele wereld. Tevens biedt Grotius een kopklas voor mavo/havo/vwo-geïndiceerde leerlingen met een taalachterstand. Deze eenjarige opleiding is bedoeld voor leerlingen die de basisschool hebben verlaten met een uitstekend perspectief op het volgen van een opleiding in het voortgezet onderwijs, maar op het gebied van de Nederlandse taal een overbrugbare achterstand hebben. In de regel stromen deze leerlingen na het overbruggingsjaar door naar het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.

Neem contact op

Juniusstraat

2600 AL, Delft

0158000000

info@grotiuscollege.nl

www.grotiuscollege.nl