Grotius College - Van Bleyswijckstraat

Over de school

Het Grotius College is een openbare scholengemeenschap, verspreid over twee vestigingen. De school is algemeen toegankelijk. Er is aandacht voor diverse levensbeschouwelijke, sociale en culturele oriëntaties. Wij beschouwen de openbare school als een ‘samenleving in het klein’ en doen met de leerlingen en ouders ons best op basis van verschillende overtuigingen vorm te geven aan de samenleving, begrip op te brengen voor elkaar en waar nodig elkaar te helpen. Het Grotius College is verspreid over twee vestigingen. De school heeft een zeer breed en actueel onderwijsaanbod. De locatie van Bleyswijckstraat biedt vmbo aan op drie niveau's. Het vmbo op deze locatie kent een tweejarige onderbouw. Leerlingen kunnen op basis van de gegevens van de basisschool ingedeeld worden in de volgende niveaugroepen:basisberoepsgerichte leerweg (BBL); kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)gemengde leerweg (GL). Om organisatorische redenen kunnen combinaties van groepen voorkomen. De leerlingen met een beschikking leerweg ondersteunend onderwijs bevinden zich meestal in apart daarvoor samengestelde klassen om een optimale begeleiding van deze leerlingen te kunnen waarborgen. Wisselingen tussen de verschillende niveaus zijn mogelijk op advies van het klassenteam. Dit advies is veelal gebaseerd op de resultaten van de leerling. De leerlingen verblijven, indien het rooster dit toelaat, twee jaar in dezelfde klas. Tijdens de brugperiode staan de beroepskeuze alsmede de niveaukeuze centraal. Mocht blijken dat een leerling in een hoger niveau dan bovengenoemd thuishoort, dan is een doorstroming mogelijk.

Neem contact op

Van Bleyswijckstraat

2613 RT, Delft

0158000000

info@grotiuscollege.nl

www.grotiuscollege.nl