Inspecteur S. de Vriesschool VSO

Over de school

De Inspecteur S. de Vriesschool is een school voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Wij bieden onze leerlingen de ruimte om zich op basis van hun eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. De school is ook een ontmoetingsplaats waar leerlingen leren door te doen, waar zij kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen én deze leren toepassen. Waar zij keuzes leren maken om zo volwaardig mogelijk te participeren. Waar een nauwe, constructieve samenwerking is tussen leerlingen, ouders, ketenpartners en school, waardoor leerlingen zich steeds meer betrokken voelen bij hun eigen leerproces. De groepen worden ingedeeld op leeftijd, leerroute en uitstroomprofiel (dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs) met het ontwikkelingsperspectief als leidraad.

Neem contact op

Esther de Boer-van Rijklaan

2597 TJ, Den Haag

0703099611

administratie@inspecteurdevriesschool.nl

www.inspecteurdevriesschool.nl