Pleysier College Zefier

Over de school

Pleysier College Zefier is een van de scholen van het Pleysier College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Pleysier College Zefier biedt onderwijs aan leerlingen die in behandeling zijn bij De Jutters, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie voor Den Haag en omstreken. De school biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Het leerniveau varieert van vmbo tot vwo. Gedurende het gehele schooljaar vindt  in- en uitstroom van leerlingen plaats. Na 1 juni tot aan de start van het nieuwe schooljaar worden in principe geen leerlingen meer geplaatst.

Neem contact op

Dr. Van Welylaan

2566 ER, Den Haag

0703129050

zefier@pleysier.nl

www.pleysier.nl/zefier/algemeen