Rijswijks Lyceum

Over de school

Op het Rijswijks Lyceum kunnen leerlingen onderwijs volgen binnen de afdelingen vwo (atheneum en gymnasium), havo en mavo. Ook is er speciale begeleiding voor hoogbegaafde kinderen. 

Het Rijswijks Lyceum vormt samen met het Van Vredenburch College een brede scholengemeenschap. In alle afdelingen behalen we met onze leerlingen goede onderwijs- en examenresultaten. 

Het Rijswijks Lyceum vormt een afspiegeling van de bevolking in een grootstedelijk gebied en daar zijn we trots op. Wij gaan ervan uit dat we goed zijn dankzij onze diversiteit. We vinden het belangrijk om overeenkomsten en verschillen bespreekbaar te maken. Zo krijgen onze leerlingen zicht op de verschillen binnen de maatschappij op gebieden als cultuur, religie en levensovertuiging. Het Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College vormen samen een openbare scholengemeenschap. We staan open voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging of godsdienst. Wij sluiten iedereen in en niemand uit. Onderling begrip en respect vinden wij belangrijk.

 

Neem contact op

Karmozijnstraat

2284 GA, Rijswijk

0703364944

info@rijswijkslyceum.nl

www.rijswijkslyceum.nl