Van Vredenburch College

Over de school

Op het Van Vredenburch College kunnen leerlingen onderwijs volgen in de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, mavo-kaderklas en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Onze school vormt een afspiegeling van de bevolking in een grootstedelijk gebied en daar zijn we trots op. Wij gaan ervan uit dat we goed zijn dankzij onze diversiteit. We vinden het belangrijk om overeenkomsten en verschillen bespreekbaar te maken. Zo krijgen onze leerlingen zicht op de verschillen binnen de maatschappij, op gebieden als cultuur, religie en levensovertuiging.

Het Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College vormen samen een brede, openbare scholengemeenschap. We staan open voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging en godsdienst. Wij sluiten iedereen in en niemand uit. Onderling begrip en respect vinden wij belangrijk.

Op alle afdelingen behalen we met onze leerlingen goede onderwijs- en examenresultaten.

 

 

VMBO Profielen

  • Produceren, installeren en energie
  • Zorg en welzijn
  • Economie en ondernemen

Neem contact op

Van Vredenburchweg

2284 TA, Rijswijk

0703364955

info@vanvredenburchcollege.nl

www.vanvredenburchcollege.nl