Bernardusschool SO

Over de school

De Bernardusschool is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (zml).  De school heeft als doel de talenten van de leerlingen zo veel mogelijk te ontwikkelen. Ons onderwijs is gericht op het zelfstandig en zelfredzaam deel uitmaken van de samenleving. Er wordt gewerkt aan alle schoolse vaardigheden. We maken voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief met verwacht uitstroomprofiel en we stellen de onderwijsdoelen van de leerlingen vast. We werken planmatig aan de ontwikkeling van de leerlingen. Op deze wijze waarborgen we de doorgaande lijn. De school richt zich op de totale ontwikkeling van de leerling, waarbij alle aspecten de aandacht krijgen en gekeken wordt naar de mogelijkheden van de leerling. In het gebouw is een rijke leeromgeving gecreëerd, waar leerlingen uitgedaagd worden tot leren en interactie. Meerdere keren per jaar houden we een open podium voor de ouders. Op de Bernardusschool wordt met respect omgegaan met alle geloofs- en levensovertuigingen. 

Neem contact op

Ruychrocklaan

2597 EE, Den Haag

0703241556

info@bernardus.lucasonderwijs.nl

www.bernarduszml.nl