De Einder, school voor Praktijkonderwijs

Over de school

De Einder is een vijfjarige praktijkschool waar het behalen van een volwaardige arbeidsplaats in de maatschappij (een baan) het belangrijkste doel is. Het hele klimaat binnen de school is erop gericht de leerlingen de kans te geven zich tot sociaal goed functionerende werknemers te ontwikkelen. Door het volgen van veel praktijklessen, interne en externe stages komen leerlingen in aanraking met situaties waarin zij de vaardigheden die hierbij horen, kunnen oefenen (op levensechte werkplekken leren leerlingen vanaf de derde klas de nodige werknemersvaardigheden).
Aan het einde van de opleiding verlaten de leerlingen de school met het behalen van een certificaat of het diploma Praktijkonderwijs. Daarnaast bieden wij de Entreeopleiding aan, die toegang geeft tot mbo-niveau 2.

Neem contact op

Spionkopstraat

2572 NK, Den Haag

0704451616

info@de-einder.nl

www.de-einder.nl