De Einder, school voor Praktijkonderwijs

Over de school

De Einder is een vijfjarige praktijkschool waar het behalen van een volwaardige arbeidsplaats in de maatschappij (een baan) het belangrijkste doel is. Het hele klimaat binnen de school is erop gericht de leerlingen de kans te geven zich tot sociaal goed functionerende werknemers te ontwikkelen. Door het volgen van veel praktijklessen, interne en externe stages komen leerlingen in aanraking met situaties waarin zij de vaardigheden die hierbij horen, kunnen oefenen. Op levensechte werkplekken leren leerlingen uit de derde klas de nodige werknemersvaardigheden.
De Einder is een bewuste veilige school waar het normaal is dat je elkaar met respect behandelt en elkaar helpen is daarvoor een voorwaarde. Door de klassen klein te houden (maximaal veertien leerlingen) kunnen onze groeps- en vakleerkrachten hier extra aandacht aan besteden. 

Neem contact op

Spionkopstraat

2572 NK, Den Haag

0704451616

info@de-einder.nl

www.de-einder.nl