Koetsveldschool SO

Over de school

De Koetsveldschool is een protestants-christelijke school met een open karakter en dé school voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Wij begeleiden leerlingen die zeer moeilijk leren, stap voor stap. Met voor elk kind een plan, met persoonlijke aandacht voor zijn ontwikkeling. De kinderen leren gewoon lezen, rekenen en schrijven, maar leren ook samen te werken en te leven. Ons onderwijs is gewoon waar het kan en speciaal waar dat nodig is. Met een enthousiast team van deskundige (vak-)leerkrachten, onderwijsassistenten en deskundigen, zoals maatschappelijk werk, Pets4Care, logopedie, fysio- en speltherapie en orthopedagogie. De Koetsveldschool is open en toegankelijk en biedt de kinderen een veilige, inspirerende leerplek. Een plek waar ze zich thuis voelen en waar ze graag naartoe gaan. Allemaal voorwaarden voor de brede ontwikkeling en goede leerprestaties.

Neem contact op

Zwaardvegersgaarde

2542 TC, Den Haag

0703805139

info@koetsveldschool.nl

www.koetsveldschool.nl