Interfaculteit School voor Jong Talent

Over de school

Op de School voor Jong Talent combineren leerlingen een intensief voortraject op het gebied van dans, muziek of beeldende kunst met regulier onderwijs (havo, atheneum of gymnasium). Voor leerlingen met een vmbo-advies wordt een alternatief traject ontwikkeld (een 6-jarige havo oftewel has, havo-schakelgroep). Leerlingen worden pas op de School voor Jong Talent toegelaten na een positief verlopen toelatingsexamen. Doelstelling is het succesvol doorstromen naar het Hoger Kunstvakonderwijs en tegelijkertijd het behalen van een regulier vo-diploma.

Het klimaat van de school kenmerkt zich door een grote gedrevenheid van de leerlingen op het gebied van de kunsten. Er wordt gestreefd naar een hoog, zelfs internationaal bepaald niveau in kleine, veilige en familiaire setting. Ons missionstatement is dan ook: 'met gedrevenheid en zelfvertrouwen via uitdaging naar excellentie'.

Neem contact op

Juliana van Stolberglaan

2595 CA, Den Haag

0703151515

j.vanbilsen@koncon.nl

www.koncon.nl + www.svjt.nl