SO De Piramide

Over de school

SO De Piramide is een school voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Onze leerlingen kunnen als gevolg van hun lichamelijke beperking en/of langdurig ziektebeeld (nog) geen regulier onderwijs volgen. Ons leerstofaanbod is vergelijkbaar met het aanbod in het regulier primair onderwijs en is ingericht in leerroutes. Leerlingen van het so stromen na groep 8 in een doorgaande lijn door naar de uitstroomprofielen Vervolgonderwijs of Arbeid. Door de specifieke expertise van ons team, de aanpassingen in ons nieuwe gebouw en de intensieve samenwerking met de zorg, zoals Sophia Revalidatie, krijgen de leerlingen onderwijs, onderwijsondersteuning en de (medische) zorg die ze nodig hebben om te leren en zich optimaal te ontwikkelen. 

 

Neem contact op

Melis Stokelaan

2541 GA, Den Haag

0703666587

info@hmsdepiramide.nl

www.sovsodepiramide.nl