Zuid-West College

Over de school

Het Zuid-West College biedt alle leerwegen van het vmbo (inclusief lwoo) aan, waarbij we onze leerlingen uitdagen om op hun hoogst haalbare niveau het diploma te behalen. Leerlingen kunnen bij ons opstromen naar een hoger niveau. Het Zuid-West College biedt uitdagend onderwijs en perspectief.
Het Zuid-West College biedt in de onderbouw vier typen klassen aan: de Kompasklas, bbl-, kbl- en mavoklas. In de bbl-, kbl- en mavoklas is er de mogelijkheid om op te stromen naar een hoger niveau. Dit doen we door les te geven en te toetsen op twee niveaus. In alles klassen worden schoolvakken los aangeboden, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie et cetera. Dit zorgt voor een betere aansluiting voor een mogelijke opstroom. Het Zuid-West College biedt ook een uitdagend traject aan voor leerlingen met een bbl/lwoo-advies: de Kompasklas. De Kompasklas heeft een eigen lokaal, een klein vast docententeam en veel contact met de mentor, waardoor we de leerresultaten van de leerlingen goed in de gaten kunnen houden. Ook maken leerlingen in klas 1 en 2 al kennis met de profielen van de bovenbouw door middel van beroeps- en keuzemodules op ons moderne leerplein.

VMBO Profielen

  • Dienstverlening en producten
  • Zorg en welzijn
  • Economie en ondernemen

Neem contact op

Beresteinlaan

2542 JR, Den Haag

0703089898

zuidwestcollege@sgzuidwest.nl

www.zuidwestcollege.nl