Dalton Voorburg

Over de school

Dalton Voorburg heeft verschillende afdelingen: vmbo-tl, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Er wordt gewerkt volgens de pedagogisch-didactische uitgangspunten van het daltononderwijs: vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. De leerlingen leren tijdens de dagelijkse daltonuren een eigen keuzevrijheid te hanteren, waarbij zij met begeleiding van de docenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun (leer)gedrag. Daltononderwijs biedt de leerlingen iedere dag de mogelijkheid samen te werken. Doordat leerlingen samen met docenten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij respectvol met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Dalton Voorburg is een daltonschool waar betrokken docenten onderwijs geven aan ondernemende leerlingen. Onze leerlingen krijgen de gelegenheid zich persoonlijk optimaal te ontwikkelen, zodat zij goed worden voorbereid op een veranderende samenleving.

Wilt u meer weten over daltononderwijs? Op de website van onze school en de website van de Nederlandse Dalton Vereniging (www.dalton.nl) vindt u meer informatie.

Neem contact op

Loolaan

2271 TM, Voorburg

0703007700

receptie@daltonvoorburg.nl

www.daltonvoorburg.nl