Sint-Maartenscollege

Over de school

Het Sint-Maartenscollege is een katholieke school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo. Wij staan voor respectvol, kansrijk en uitdagend onderwijs. Ons onderwijs gaat uit van een geleidelijke ontwikkeling naar zelfstandig leren, in een stimulerende, veilige omgeving. We hanteren duidelijke regels en afspraken, en dragen zorg voor de naleving hiervan. Bij ons gaan hoofddeksels af, staan mobieltjes uit en spreken de leerlingen de docenten en het onderwijs ondersteunend personeel met 'u' aan.
De vier afdelingen brugklas, mavo, havo en vwo vormen een soort kleine schooltjes in de grote school, elk met een eigen afdelingsleider en coördinator. In de onder- en bovenbouw heeft elke klas een mentor, een klassenleraar die zich bezighoudt met de begeleiding van de groep en individuele leerlingen. Ook heeft elke klas een ingeroosterd mentoruur.
Aan de leerlingen worden reële kansen geboden en haalbare eisen gesteld. Zij leren samen in klassenverband, door middel van afwisselende en activerende werkvormen. Er is veel aandacht voor toneel en muziek op school. Alle leerlingen volgen godsdienstles en nemen deel aan vieringen in de kerk en in de aula van de school.

Neem contact op

Aart van der Leeuwkade

2274 KX, Voorburg

0703867272

info@st-maartenscollege.nl

www.st-maartenscollege.nl