De Vrije School - afdeling 'praktisch vmbo-t'

Over de school

De afdeling 'praktisch vmbo-t' (voor vmbo-t-examens en extra praktisch onderwijs in kleine groepen) is het leerweg-ondersteunende traject (het lwoo) van De Vrije School.

Elke klas heeft leerlingen mét en leerlingen zonder lwoo. Lwoo is voor wie extra ondersteuning nodig heeft op leergebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Leerlingen die niet goed kunnen functioneren in grote klassen en dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling, werken bij ons in een veilige omgeving, met kleine klassen en individuele aandacht. De school staat open voor mensen van alle levensbeschouwingen, maar de leerkrachten laten zich inspireren door antroposofie. Deze levensvisie gaat uit van het idee dat de mens continu in ontwikkeling is. Wat is in de leerling aanwezig en wat kan ontwikkeld worden? Deze vragen staan voorop.

We streven naar een evenwichtige ontplooiing van intellectuele, creatieve en sociale vaardigheden. Wat de leerling nodig heeft, verschilt per levensjaar. Elk levensjaar heeft zijn eigen, bijzondere ontwikkelingsmogelijkheden. 

Neem contact op

Waalsdorperweg

2597 JB, Den Haag

0703244300

info@vsdenhaag.nl

www.devrijeschooldenhaag.nl/