Pleysier College Transvaal

Over de school

Het Pleysier College Transvaal is een van de scholen van het Pleysier College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Wij bieden onderwijs, begeleiding en handelingsgerichte diagnostiek aan leerlingen met een gedrags- en/of psychiatrische stoornis. Het niveau van de leerlingen varieert van moeilijk lerend tot en met vmbo kader. Binnen de verschillende afdelingen zijn er twee uitstroomprofielen: Vervolgonderwijs en Arbeidsmarkt. Sinds drie jaar krijgen de leerlingen op de vmbo-afdeling binnen het profiel Economie & Ondernemen het volledige curriculum aangeboden. Anders kan de leerling het traject op school afsluiten met een Entree-diploma. Hiertoe werkt de school samen met ROC Mondriaan. Leerlingen voor wie dit traject niet haalbaar is, kunnen zich kwalificeren met IVIO-diploma’s. Leerlingen die de school verlaten, stromen uit naar het mbo of naar werk.  

Neem contact op

Scheepersstraat

2572 AP, Den Haag

0708505500

transvaal@pleysier.nl

www.pleysier.nl