Esloo College

Over de school

Esloo College is een kleine school voor praktijkonderwijs waar leerlingen in een sfeervol gebouw worden voorbereid op een plek op de arbeidsmarkt of op doorstroom naar het mbo. Het praktijkonderwijs is een 5-jarige opleiding, onderverdeeld in een onder-, midden- en bovenbouw. In de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Vanaf de middenbouw staat de voorbereiding op werk of doorleren centraal.

Leerlingen in het praktijkonderwijs hebben moeite met leren. Hierdoor zijn er leerachterstanden ontstaan. Op Esloo College is er veel ruimte voor onderwijs op maat. Dit betekent dat we goed kijken wat de leerling nodig heeft en gaan we hard aan het werk om de leerachterstanden te verminderen. Om dit mogelijk te maken, wordt er veel in kleine groepen gewerkt. Zo kunnen we elke leerling de aandacht geven die hij/zij nodig heeft.

Neem contact op

Noordpolderkade

2516 JE, Den Haag

0707002500

info@esloocollege.nl

www.esloocollege.nl