Bernardusschool VSO

Over de school

De Bernardusschool is een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen (ZML). Met ons onderwijs willen wij de kansen van de leerlingen op een volwaardige participatie in de maatschappij vergroten. Daarom stimuleren we hen om zich optimaal te ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen en zelfredzaamheid. Het onderwijs is geen doel op zich, maar een middel om leerlingen richting blijvende participatie in de maatschappij te begeleiden. Arbeidstoeleiding is hierbij een noodzakelijke voorwaarde. Leerlingen bereiden zich voor op hun toekomst door deel te nemen aan leerwerkplaatsen, groeps-, interne en externe stages. Om dit te begeleiden hebben wij stagecoördinatoren. Zij regelen alles rond arbeidstoeleiding. Nadat leerlingen onze school hebben verlaten, blijven we ze twee jaar volgen.

Op de Bernardusschool gaan we met respect om met alle geloofs- en levensovertuigingen. De school heeft het Haagse certificaat 'Veilige School' behaald.

Neem contact op

Theo Mann Bouwmeesterlaan

2597 GV, Den Haag

0707200928

info@bernarduszml.nl

www.bernarduszml.nl