Cor Emousschool

Over de school

De Cor Emousschool is er speciaal voor leerlingen met ernstige problemen op het gebied van spraak, taal, auditieve verwerking en gehoor. Ook leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de communicatieve beperking het belangrijkst is, vallen binnen de doelgroep. Ons onderwijs is afgestemd op de specifieke communicatieve vaardigheden en behoeften van de leerling. De school kenmerkt zich door veilige en uitnodigende situaties om te communiceren, door: visuele ondersteuning, structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Er is extra aandacht voor taalonderwijs: veel oefenen en herhalen, differentiatie in leerstofaanbod en verwerking en praktische training. We staan voor passend onderwijs en specialistische hulp in een veilig pedagogisch klimaat, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen.

Neem contact op

Van Ruysbroekstraat

2531 TG, Den Haag

0703948994

coremousschool@viertaal.nl

www.cor-emousschool.nl