Kopklas havo/vwo

Over de school

De Kopklas is een klas voor leerlingen met talent. Er zijn leerlingen die  voldoende capaciteiten, motivatie en inzet in huis hebben om havo of vwo te halen, maar door een achterstand in de Nederlandse taal een lager schooladvies krijgen. Juist voor deze leerlingen is de Kopklas dé kans om na dit jaar door te stromen naar het niveau dat recht doet aan hun talenten en kennis. In de praktijk blijkt dat dit doel in de meeste gevallen wordt gerealiseerd. Nederlands is tijdens het jaar in de Kopklas het belangrijkste vak. De nadruk ligt op een omvangrijk en gevarieerd taalaanbod. De leerlingen werken intensief samen aan verschillende projecten. Tijdens de projecten is er veel aandacht voor woordenschat en begrijpend lezen, maar ook voor het maken en geven van presentaties. Verder is het maken van excursies een vast onderdeel van het lesprogramma. Deze excursies dragen bij aan de algemene ontwikkeling, zorgen voor een grotere betrokkenheid en hebben een positieve invloed op de leerresultaten. De leerlingen van de Kopklas krijgen bewegingsonderwijs in de school van het voorgezet onderwijs en draaien daar ook mee met de uren voor culturele en kunstzinnige vorming.

Neem contact op

Louis Couperusplein

2514 HP, Den Haag

0645449807

kopklasES@haagsekopklas.nl

www.haagsekopklas.nl