Manager retail

Zeeman


Bedrijf
Zeeman , Naaldwijk
Leerweg
BOL/BBL
Adres
Molenstraat 21, 2671 EW Naaldwijk
Telefoon
E-mail
opleidingen@zeeman.com
Website
www.zeeman.com

Bron

https://www.stagemarkt.nl/

Solliciteer

Stage omschrijving

 • B1-K2-W1 Maakt de verkoopruimte verkoopklaar en verzorgt deze
 • P2-K1-W2 Maakt artikelen/producten op maat of gebruiksklaar
 • P1-K1-W1 Adviseert over de personeelsbehoefte
 • P2-K1-W6 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de winkelpresentatie en promotie
 • B1-K2-W7 Neemt (online)verzoeken, bestellingen en/of klachten van klanten aan
 • B1-K3-W2 Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden
 • B1-K4-W4 Verwerkt assortiments-, verkoop-, voorraad- en klantgegevens
 • P2-K1-W1 Adviseert en voert verkoopgesprekken
 • B1-K2-W3 Voert verkoopgesprekken
 • B1-K1-W1 Plant en verdeelt de werkzaamheden
 • B1-K1-W4 Controleert en vult artikelpresentaties aan
 • P1-K1-W2 Adviseert bij de werving en selectie van medewerkers
 • B1-K2-W2 Voert verkoopgesprekken en co├Ârdineert deze
 • B1-K2-W3 Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar
 • B1-K4-W6 Profileert de organisatie/het organisatie-onderdeel op lokaal niveau
 • B1-K1-W3 Controleert de voorraad en doet bestelvoorstellen
 • B1-K4-W5 Formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
 • B1-K1-W1 Beheert goederenontvangst en -opslag
 • B1-K1-W2 Verzorgt de winkelpresentatie
 • B1-K2-W6 Handelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten af
 • B1-K2-W4 Handelt de verkoop af
 • B1-K1-W5 Communiceert met derden
 • B1-K2-W5 Neemt deel en/of leidt het werkoverleg
 • B1-K1-W4 Voert activiteiten uit t.b.v. (online-)informatiesystemen
 • B1-K1-W1 Verzorgt goederenontvangst/ -opslag
 • B1-K2-W4 Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar
 • B1-K4-W2 Voert een activiteitenplan uit en doet verbetervoorstellen voor beleid
 • B1-K2-W1 Geeft uitvoering aan hospitality
 • B1-K4-W1 Vertaalt ondernemingsbeleid naar de eigen situatie
 • B1-K3-W3 Organiseert en voert werkoverleg
 • B1-K1-W5 Bouwt artikelpresentaties op
 • B1-K4-W3 Maakt een omzet- en kostenplan en bewaakt deze
 • P2-K1-W3 Handelt de verkoop af
 • B1-K1-W2 Slaat goederen op en verzorgt de opslagruimte
 • B1-K2-W3 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
 • B1-K1-W1 Ontvangt goederen
 • B1-K2-W6 Sluit het afrekensysteem af
 • B1-K2-W4 Behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten
 • B1-K1-W3 Verzamelt goederen voor (online-)bestellingen
 • B1-K2-W5 Beheert het afrekensysteem
 • B1-K2-W5 Handelt de verkoop af
 • B1-K1-W3 Bewaakt de voorraad en bestelt
 • B1-K3-W1 Maakt werkplanningen
 • B1-K1-W3 Wisselt informatie uit met medewerkers (in werkoverleg)
 • B1-K1-W4 Bewaakt de voortgang van de werkuitvoering
 • P2-K1-W5 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van het aanbod
 • B1-K1-W2 Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden
 • B1-K4-W7 Inventariseert personeels- en opleidingsbehoefte
 • B1-K2-W1 Co├Ârdineert de uitvoering van hospitality binnen het organisatie-onderdeel
 • P1-K1-W3 Adviseert bij het begeleiden t.a.v. het functioneren en het beoordelen van medewerkers
 • B1-K2-W8 Neemt deel aan werkoverleg
 • B1-K4-W8 Assisteert bij de werving en selectie van medewerkers
 • B1-K2-W2 Analyseert de verkoopresultaten en doet verbetervoorstellen
 • B1-K3-W4 Voert personeelsbeleid uit
 • B1-K1-W2 Beheert de winkelpresentatie
 • B1-K2-W2 Ontvangt en benadert klanten
 • B1-K1-W6 Administreert en archiveert gegevens
 • P2-K1-W4 Sluit het afrekensysteem af en verzorgt de geldadministratie


Stages bij dit bedrijf

Is dit uw bedrijf?

Wilt u uw gegevens aanpassen of een stage toevoegen of verwijderen? Login in uw persoonlijke omgeving. Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact met ons op!

Wilt u ook een bedrijfspagina?

 • Profilering met uw eigen bedrijfspagina
 • Uw stageaanbod slim gematcht
 • Groot bereik
 • Onafhankelijk platform
Profiel aanmaken