1e Medewerker fastservice

Hema


Bedrijf
Hema , Delft
Niveau
MBO niveau 3
Richting
Handel en ondernemerschap
Leerweg
BOL/BBL
Adres
Molslaan 33, 2611 RJ Delft
Telefoon
015-2120948
E-mail
FM-066@hema.nl
Website
www.hema.nl

Bron

https://www.stagemarkt.nl/

Solliciteer

Stage omschrijving

 • B1-K4-W3 Maakt een omzet- en kostenplan en bewaakt deze
 • P1-K2-W4 Assisteert bij werving en selectie van medewerkers
 • B1-K4-W6 Profileert de organisatie/het organisatie-onderdeel op lokaal niveau
 • B1-K2-W8 Neemt deel aan werkoverleg
 • B1-K2-W2 Ontvangt en benadert klanten
 • B1-K2-W1 Verleent gastvrijheid
 • B1-K4-W5 Formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
 • B1-K2-W1 Maakt de verkoopruimte verkoopklaar en verzorgt deze
 • P1-K1-W1 Voert verkoopgesprekken
 • B1-K1-W1 Plant en verdeelt de werkzaamheden
 • P1-K2-W3 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de uitvoering van personeelsbeleid
 • B1-K2-W4 Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar
 • B1-K2-W3 Voert verkoopgesprekken
 • B1-K2-W5 Handelt de verkoop af
 • B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
 • B1-K1-W2 Beheert de winkelpresentatie
 • B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit
 • B1-K1-W3 Houdt de productie-, distributie- en overige gastenruimtes schoon gedurende zijn dienst
 • P2-K1-W4 Sluit het afrekensysteem af en verzorgt de geldadministratie
 • B1-K1-W2 Slaat goederen op en verzorgt de opslagruimte
 • B1-K2-W4 Behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten
 • B1-K4-W7 Inventariseert personeels- en opleidingsbehoefte
 • B1-K1-W3 Controleert de voorraad en doet bestelvoorstellen
 • B1-K1-W4 Voert activiteiten uit t.b.v. (online-)informatiesystemen
 • B1-K1-W1 Verzorgt de goederenontvangst/ -opslag
 • P1-K1-W3 Adviseert bij het begeleiden t.a.v. het functioneren en het beoordelen van medewerkers
 • P5-K2-W2 Assisteert verkopende collega's
 • P1-K1-W4 Sluit het afrekensysteem af en verzorgt de geldadministratie
 • B1-K1-W5 Communiceert met derden
 • B1-K1-W1 Voert voorbereidende werkzaamheden uit voor productie- en distributieproces
 • P2-K1-W3 Rapporteert aan de manager/bedrijfsleider/ondernemer
 • P7-K1-W1 Maakt (werk)ruimtes bedrijfsklaar
 • B1-K2-W6 Vangt klachten van gasten op
 • B1-K3-W1 Maakt werkplanningen
 • P5-K1-W1 Voert werk uit bij de ontvangst en opslag van goederen en/of producten
 • B1-K2-W6 Sluit het afrekensysteem af
 • B1-K4-W4 Verwerkt assortiments-, verkoop-, voorraad- en klantgegevens
 • B1-K4-W8 Assisteert bij de werving en selectie van medewerkers
 • B1-K1-W3 Verzamelt goederen voor (online-)bestellingen
 • B1-K3-W3 Organiseert en voert werkoverleg
 • P5-K1-W3 Voert werk uit bij verzorgen en onderhouden van de werkplek en werkomgeving
 • B1-K1-W6 Administreert en archiveert gegevens
 • B1-K1-W5 Onderhoudt apparatuur en gereedschap
 • B1-K2-W5 Gaat om met normafwijkend gedrag
 • P2-K1-W2 Maakt artikelen/producten op maat of gebruiksklaar
 • B1-K1-W1 Verzorgt goederenontvangst/ -opslag
 • P1-K2-W2 Stuurt werkzaamheden aan
 • B1-K3-W2 Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden
 • B1-K1-W2 Verzorgt de winkelpresentatie
 • B1-K2-W7 Neemt (online)verzoeken, bestellingen en/of klachten van klanten aan
 • P2-K1-W1 Plant en verdeelt werkzaamheden
 • B1-K2-W2 Voert verkoopgesprekken en co├Ârdineert deze
 • B1-K2-W2 Verkoopt producten
 • P2-K1-W6 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de winkelpresentatie en promotie
 • B1-K2-W4 Handelt de verkoop af
 • P2-K1-W1 Adviseert en voert verkoopgesprekken
 • P5-K1-W2 Onderhoudt de artikelpresentatie
 • B1-K3-W3 Transporteert grondstoffen en goederen en slaat deze op
 • B1-K2-W3 Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar
 • B1-K3-W2 Ontvangt en controleert producten en goederen
 • B1-K2-W4 Distribueert bestellingen
 • B1-K1-W4 Bewaakt de voortgang van de werkuitvoering
 • P7-K1-W4 Maakt (werk)ruimten, gereedschappen en machines schoon
 • P5-K2-W1 Ontvangt de klant
 • B1-K1-W1 Beheert goederenontvangst en -opslag
 • B1-K1-W2 Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden
 • P2-K1-W3 Handelt de verkoop af
 • P2-K1-W2 Instrueert en begeleidt (lerende) medewerkers
 • B1-K1-W3 Wisselt informatie uit met medewerkers (in werkoverleg)
 • P7-K1-W3 Maakt voedingsproducten klantgereed
 • B1-K1-W4 Controleert en vult artikelpresentaties aan
 • B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
 • B1-K2-W3 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
 • P1-K1-W2 Adviseert bij de werving en selectie van medewerkers
 • B1-K2-W1 Co├Ârdineert de uitvoering van hospitality binnen het organisatie-onderdeel
 • B1-K2-W5 Neemt deel en/of leidt het werkoverleg
 • B1-K1-W5 Bouwt artikelpresentaties op
 • P2-K1-W5 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van het aanbod
 • P1-K1-W1 Adviseert over de personeelsbehoefte
 • B1-K2-W6 Handelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten af
 • P7-K1-W2 Bewerkt en verwerkt voedingsproducten en/of halffabricaten daarvan
 • B1-K1-W1 Ontvangt goederen
 • P1-K1-W3 Handelt de verkoop af
 • B1-K3-W4 Voert personeelsbeleid uit
 • B1-K1-W4 Voert afrondende werkzaamheden in de productie- en distributieruimte uit
 • B1-K4-W2 Voert een activiteitenplan uit en doet verbetervoorstellen voor beleid
 • P1-K2-W1 Maakt werkplanningen
 • P1-K1-W2 Maakt artikelen/producten op maat of gebruiksklaar
 • B1-K2-W1 Geeft uitvoering aan hospitality
 • B1-K2-W3 Bedient en beheert de kassa
 • B1-K2-W5 Beheert het afrekensysteem
 • B1-K1-W2 Voert productiewerkzaamheden uit
 • B1-K3-W1 Controleert de voorraad
 • B1-K2-W2 Analyseert de verkoopresultaten en doet verbetervoorstellen
 • B1-K1-W3 Bewaakt de voorraad en bestelt
 • B1-K4-W1 Vertaalt ondernemingsbeleid naar de eigen situatie


Is dit uw bedrijf?

Wilt u uw gegevens aanpassen of een stage toevoegen of verwijderen? Login in uw persoonlijke omgeving. Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact met ons op!

Wilt u ook een bedrijfspagina?

 • Profilering met uw eigen bedrijfspagina
 • Uw stageaanbod slim gematcht
 • Groot bereik
 • Onafhankelijk platform
Profiel aanmaken