Manager retail

Used Products Delft


Bedrijf
Used Products Delft , Delft
Leerweg
BOL/BBL
Adres
Binnenwatersloot 24, 2611 BK Delft
Telefoon
015-7370484
E-mail
delft@usedproducts.nl
Website
www.usedproductsdelft.nl

Bron

https://www.stagemarkt.nl/

Solliciteer

Stage omschrijving

• Beheert goederenstroom, voorraad, goederenontvangst en -opslag
Beheert de winkelpresentatie
Bewaakt de voorraad en bestelt

• Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit
Coördineert de uitvoering van hospitality binnen het organisatie-onderdeel
Voert verkoopgesprekken en coördineert deze
Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar
Handelt de verkoop af en het afrekensysteem
Handelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten af

• Geeft leiding aan het organisatie-onderdeel
Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden
Organiseert en voert werkoverleg
Voert personeelsbeleid uit

• Voert beleid van de organisatie uit
Vertaalt ondernemingsbeleid naar de eigen situatie
Voert een activiteitenplan uit en doet verbetervoorstellen voor beleid
Maakt een omzet- en kostenplan en bewaakt deze
Verwerkt assortiment, verkoop-, voorraad- en klantgegevens
Profileert de organisatie/het organisatie

 • B1-K1-W3 Bewaakt de voorraad en bestelt
 • B1-K2-W1 Coördineert de uitvoering van hospitality binnen het organisatie-onderdeel
 • B1-K4-W2 Voert een activiteitenplan uit en doet verbetervoorstellen voor beleid
 • B1-K1-W2 Beheert de winkelpresentatie
 • B1-K3-W3 Organiseert en voert werkoverleg
 • B1-K3-W1 Maakt werkplanningen
 • B1-K4-W8 Assisteert bij de werving en selectie van medewerkers
 • B1-K3-W2 Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden
 • B1-K4-W1 Vertaalt ondernemingsbeleid naar de eigen situatie
 • B1-K4-W4 Verwerkt assortiments-, verkoop-, voorraad- en klantgegevens
 • B1-K2-W2 Voert verkoopgesprekken en coördineert deze
 • B1-K4-W5 Formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
 • B1-K1-W1 Beheert goederenontvangst en -opslag
 • B1-K4-W3 Maakt een omzet- en kostenplan en bewaakt deze
 • B1-K2-W4 Handelt de verkoop af
 • B1-K2-W3 Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar
 • B1-K2-W6 Handelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten af
 • B1-K3-W4 Voert personeelsbeleid uit
 • B1-K4-W6 Profileert de organisatie/het organisatie-onderdeel op lokaal niveau
 • B1-K4-W7 Inventariseert personeels- en opleidingsbehoefte
 • B1-K2-W5 Beheert het afrekensysteem


Stages bij dit bedrijf

Is dit uw bedrijf?

Wilt u uw gegevens aanpassen of een stage toevoegen of verwijderen? Login in uw persoonlijke omgeving. Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact met ons op!

Wilt u ook een bedrijfspagina?

 • Profilering met uw eigen bedrijfspagina
 • Uw stageaanbod slim gematcht
 • Groot bereik
 • Onafhankelijk platform
Profiel aanmaken