BEROEP: Assistant business services

Je bent de rechterhand van de afdelingssecretaresse of directiesecretaresse. Die ondersteun je met de telefoon opnemen, post verzorgen, notuleren, agendabeheer en archiefwerk.

Assistant business services is iemand die...

  • e-mails, memo's en brieven verstuurt en formulieren invult
  • de telefoon aanneemt en afspraken maakt
  • de post afhandelt, het archief bijhoudt en kopieert
  • administratieve gegevens invoert
  • bezoekers en klanten ontvangt

Om Assistant business services te worden kun je een opleiding volgen bij:

Medewerker secretariaat en receptie

Sector Economie
Domein Economie en administratie
Leerweg BBL, BOL
Niveau 2
Leerjaren 1-2
Kans op werk (1)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 1-2 Brasserskade
Delft
BOL 1-2 Waldorpstraat
Den Haag
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 1-2 Prins Alexanderlaan
Rotterdam
BOL 1-2 Elritsstraat
Rotterdam