Documenten

Inspiratiestuk voor decanen en SLB'ers

Samenvatting van de interviews

2 documenten

Inspiratiestuk voor docenten

In december 2018 zijn ruim twintig eerstejaarsstudenten van De Haagse Hogeschool geïnterviewd over hun overstap van de havo naar het hbo. Wat waren hun ervaringen met loopbaanoriëntatie op de havo? En hoe verliepen de eerste maanden op het hbo? We hebben de belangrijkste uitspraken en tips gebundeld voor havo-decanen en SLB'ers van hogescholen in de regio.

Samenvatting interviews

Wilt u meer inzicht krijgen in de succes- en faalfactoren bij de overstap van havo naar hbo? Lees dan ook de samenvatting van de interviews.