Lerarenopleiding 2e graad Maatschappijleer

Lerarenopleiding 2e graad Maatschappijleer bij Hogeschool Rotterdam

Als leraar maatschappijleer mag je lesgeven over kwesties die dagelijks spelen en voor veel mensen interessant zijn. Jij zorgt daarbij voor de achtergrondinformatie.

We hebben allemaal te maken met zorg, arbeid, het functioneren van de politiek, de massamedia, het milieu, de multiculturele samenleving. Dat noemen we sociale en politieke vraagstukken of thema's. Kennis hierover is belangrijk omdat we zo meer begrijpen van wat er in een maatschappij speelt, beter kunnen kiezen welk standpunt van belang is en hoe belangrijke groepen en instanties van de samenleving deze standpunten gebruiken voor beleid. Je maakt kennis met die vraagstukken en thema's en je krijgt cursussen met namen als Criminaliteit, Massamedia, Multiculturele samenleving, of Politieke besluitvorming. Maar ook de specifieke, sociaalwetenschappelijke benadering van de thema's moet je oefenen, daarom staan Sociologie, Politicologie en andere sociale wetenschappen op het programma. Verder is er aandacht voor zaken die bij het leraarschap horen. Je wordt goed voorbereid op het lesgeven, de leerlingen en de school. We proberen de ontwikkeling die je doormaakt van beginnend leraar naar professional goed bij te houden. De tweedegraads opleiding Maatschappijleer leidt tot de bekwaamheid om het vak Burgerschap in het mbo te geven.

Wist je dat?

Jaarlijks 74 studenten met de Lerarenopleiding 2e graad Maatschappijleer beginnen?

Deze opleiding wordt gegeven in het Nederlands?

89 studenten deze opleiding gemiddeld met het cijfer 8,0 beoordelen?

Lerarenopleiding 2e graad Maatschappijleer

Studievorm voltijd, deeltijd
Taal Nederlands
Studieduur (ects) 240
Collegegeld 2019 € 2083 ,-

Hogeschool Rotterdam

Neem contact op

Rochussenstraat 198

3015 EK, ROTTERDAM

010 - 7944400

http://www.hogeschoolrotterdam.nl


Toelatingsvoorwaarden

Wettelijke Vooropleidingseisen HAVO
Havo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen VWO
Vwo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen mbo
Direct toelaatbaar

Wettelijke Vooropleidingseisen HBO
Direct toelaatbaar


Numerus fixus Nee

Studiekeuzecheck

Als je voor 1 mei aangemeld bent School nodigt uit

Als je na 1 mei aangemeld bent School nodigt uit

Verplichte deelname Ja


Bindend studieadvies

Je moet binnen 12 periodes minimaal 48 punten hebben behaald.
Studentenoordelen

Studentenoordeel over
Inhoud van de opleiding
7,6
Studiebegeleiding
7,6
Docenten
8,2
Stage en Opleiding
6,6
Studiefaciliteiten
7,2
Toetsing Beoordeling
7,6
Informatievoorziening
6,8
Sfeer in de faciliteit
8,0
Facilieiten
6,8
Onderwijsruimtes
6,8
Werkplekken
6,6
Beschikbaarheid werkplekken
6,4
Bibliotheek / Mediatheek
7,0
ICT faciliteiten
7,0
Digitale Leeromgeving
7,0
Informatie over beperking, aandoeningen,ziektes
6,8
Voorlichting over beperkingen, aandoeningen en ziektes
6,2
Opvang bij een beperking, aandoening of ziekte
6,4
Digitale aanpassingen bij een beperking, aandoening of ziekte
7,4
Geschiktheid locatie bij een beperking, aandoening of ziekte
6,6
Aanpassingen lessen bij een beperking, aandoening of ziekte
7,0
Aanpassingen toetsen bij een beperking, aandoening of ziekte
6,4
Begrip docenten bij een beperking, aandoening of ziekte
7,4
Kennis van zaken over beperking, aandoening of ziekte
6,2
Begrip studenten bij een beperking, aandoening of ziekte
7,2
Beleiding bij een beperking, aandoening of ziekte
6,8
Sfeer op de opleiding
8,4
Algemene vaardigheden
7,8
Praktijkgericht onderzoek (HBO)
7,2
Voorbereiding Beroepsloopbaan (op locatie / voltijd)
7,6
Studierooster
7,2
Studielast
7,0
Groepsgrootte
7,8
Stage Ervaring
8,0
Kwaliteitszorg
7,0
Uitdagend onderwijs
7,4
Internationalisering
6,4