Lerarenopleiding 2e graad Nederlands

Lerarenopleiding 2e graad Nederlands bij Hogeschool Rotterdam

Nederlands is de voertaal en instructietaal in het hele onderwijs. De docent Nederlands is van belang voor alle leerlingen en cursisten in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

In de Lerarenopleiding Nederlands maak je kennis met literatuur en jeugdliteratuur door de eeuwen heen. Je leest literaire werken en je verdiept je erin samen met anderen. Bij taalkunde vakken verdiep je je in hoe ons taalsysteem in elkaar zit. Waarom jongeren vaak net weer even anders spreken dan hun ouders. En of 'hun hebben' fout is of toegestaan. Welke moeilijkheden onze taal kan opleveren voor een leerling die Nederlands als tweede taal leert, geeft je een nieuwe en andere kijk op taalonderwijs. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor je eigen vaardigheid in schrijven, lezen, luisteren en spreken en zul je merken dat je enorm vooruitgaat en snel met gemak teksten schrijft en analyseert. Bovenal leer je hoe je leerlingen plezier in het lezen van literatuur bijbrengt en maak je ze vaardig in het gebruik van de Nederlandse taal zodat ze klaar zijn voor vervolgstudie en beroep.

Wist je dat?

Jaarlijks 103 studenten met de Lerarenopleiding 2e graad Nederlands beginnen?

Deze opleiding wordt gegeven in het Nederlands?

119 studenten deze opleiding gemiddeld met het cijfer 7,3 beoordelen?

Lerarenopleiding 2e graad Nederlands

Studievorm voltijd, deeltijd
Taal Nederlands
Studieduur (ects) 240
Collegegeld 2019 € 2083 ,-

Hogeschool Rotterdam

Neem contact op

Rochussenstraat 198

3015 EK, ROTTERDAM

010 - 7944400

http://www.hogeschoolrotterdam.nl


Toelatingsvoorwaarden

Wettelijke Vooropleidingseisen HAVO
Havo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen VWO
Vwo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen mbo
Direct toelaatbaar

Wettelijke Vooropleidingseisen HBO
Direct toelaatbaar


Numerus fixus Nee

Studiekeuzecheck

Als je voor 1 mei aangemeld bent School nodigt uit

Als je na 1 mei aangemeld bent School nodigt uit

Verplichte deelname Ja


Bindend studieadvies

Je moet binnen 12 periodes minimaal 48 punten hebben behaald.
Studentenoordelen

Studentenoordeel over
Inhoud van de opleiding
7,2
Studiebegeleiding
7,2
Docenten
7,6
Stage en Opleiding
6,4
Studiefaciliteiten
6,8
Toetsing Beoordeling
7,2
Informatievoorziening
6,6
Sfeer in de faciliteit
8,0
Facilieiten
6,8
Onderwijsruimtes
6,8
Werkplekken
6,6
Beschikbaarheid werkplekken
6,4
Bibliotheek / Mediatheek
7,0
ICT faciliteiten
7,0
Digitale Leeromgeving
7,0
Informatie over beperking, aandoeningen,ziektes
6,8
Voorlichting over beperkingen, aandoeningen en ziektes
6,2
Opvang bij een beperking, aandoening of ziekte
6,4
Digitale aanpassingen bij een beperking, aandoening of ziekte
7,4
Geschiktheid locatie bij een beperking, aandoening of ziekte
6,6
Aanpassingen lessen bij een beperking, aandoening of ziekte
7,0
Aanpassingen toetsen bij een beperking, aandoening of ziekte
6,4
Begrip docenten bij een beperking, aandoening of ziekte
7,4
Kennis van zaken over beperking, aandoening of ziekte
6,2
Begrip studenten bij een beperking, aandoening of ziekte
7,2
Beleiding bij een beperking, aandoening of ziekte
6,8
Sfeer op de opleiding
7,8
Algemene vaardigheden
7,4
Praktijkgericht onderzoek (HBO)
6,6
Voorbereiding Beroepsloopbaan (op locatie / voltijd)
7,8
Voorbereiding Beroepspraktijk (afstandsonderwijs / deeltijd / duaal)
7,2
Studierooster
6,4
Studielast
6,2
Groepsgrootte
7,6
Stage Ervaring
7,8
Kwaliteitszorg
6,2
Uitdagend onderwijs
6,6
Internationalisering
5,0