Adelbert College

Over de school

Het Adelbert College is een katholieke scholengemeenschap voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium, met een geheel eigen karakter. Dit karakter werd en wordt onder andere bepaald door de katholieke achtergrond en traditie van waaruit de school in 1954 is opgericht. Nog steeds zijn deze medebepalend voor de op onze school gelden normen en waarden. Als kerntaken van de school zien wij: het voorbereiden van leerlingen op een optimale deelname aan de maatschappij. Het leveren van een bijdrage aan de persoonlijke vorming en individuele ontwikkeling van leerlingen; leerlingen voor te bereiden op een plaats als wereldburger in een internationaal georiƫnteerde samenleving en het bevorderen van de sociale integratie van leerlingen en actief burgerschap. Dit kan slechts tot succes leiden als de hoge verwachtingen die wij van de leerlingen hebben, uitkomen. Dat betekent voor hen inzet voor studie en een actieve bijdrage aan evenementen op de diverse, van elkaar verschillende afdelingen. We werken samen aan een doorlopende lijn van "begeleid zelfstandig werken"naar "zelfstandig werken en begeleid zelfstandig leren.

Neem contact op

Deijlerweg

2241 AE, Wassenaar

0705119224

info@adelbert.eu

www.adelbert.eu