Stanislascollege Krakeelpolderweg

Over de school

Op de Krakeelpolderweg in Delft verzorgen wij VMBO onderwijs op hoog niveau voor praktijkgerichte leerlingen. In de 1e en 2e klas bieden wij niet alleen de basis – en kaderberoepsgerichte leerwegen aan, maar ook de theoretische leerweg voor leerlingen die graag met hun handen werken. In de onderbouw zijn leerlingen in staat hun specifieke talenten in te zetten, waardoor zij STER-leerling kunnen worden.

De rode draad in onze school is een veilig pedagogisch klimaat met aandacht voor zorg, individuele begeleiding en het ontdekken van talenten op elk gebied. In de bovenbouw bereiden wij onze leerlingen voor op de vervolgopleiding op het mbo of de arbeidsmarkt. Leerlingen maken aan het einde van het 2e leerjaar een keuze uit de afdelingen Dienstverlening & Commercie of Techniek & Technologie.

Dienstverlening & Commercie is inhoudelijk breed van opzet. Omdat het kennis uit de richtingen Handel & Administratie en Zorg & Welzijn combineert, krijgen leerlingen een goed beeld van deze beroepsrichtingen. 50 % van het leerstofprogramma bestaat uit keuzethema’s, zoals Hotel en Restaurant; Kantoor en Winkel; Ouderen- en Bejaardenzorg; Toerisme en Recreatie; Bank en Verzekeringen. In de bovenbouw worden vele opdrachten buitenschools uitgevoerd in de vorm van Beroepspraktijkvorming ( BPV ofwel Stages ) en in nauwe samenwerking met bedrijven, instanties en het mbo.

Aan het einde van het 4e leerjaar ontvangen de examenkandidaten het diploma: VMBO Intersectoraal. Bij Techniek & Technologie worden eerst de technische basisvaardigheden aangeboden. Gaandeweg het 3e en 4e leerjaar maken leerl

Neem contact op

Krakeelpolderweg

2613 NV, Delft

0157506020

sck@stanislascollege.nl

www.stanislascollege.nl