College St. Paul

Over de school

College St. Paul is een school met lwoo (leerweg ondersteunend onderwijs). Onze school staat bekend als een kleine school met een goed pedagogisch klimaat, duidelijke structuur, persoonlijke begeleiding, betrokken leraren en een warme sfeer.

Onze leerlingen halen bij ons een vmbo-diploma en krijgen daarbij extra ondersteuning. We dagen leerlingen uit zich op een positieve manier te ontwikkelen en bieden daarbij extra hulp als dat nodig is.

We leren de leerlingen in de vierjarige schoolperiode de eigen ontwikkeling ter hand te nemen, individuele talenten te ontwikkelen en op een adequate manier met problemen om te gaan. Doordat de leerlingen veel werken met computers en laptops, kunnen zij in hun eigen tempo aan de slag.

Onze school is een brede buurtschool en we hebben ook na schooltijd veel activiteiten. In onze school is ook het buurthuis gevestigd, waar we veel mee samenwerken.

VMBO Profielen

  • Dienstverlening en producten
  • Economie en ondernemen

Neem contact op

Isabellaland

2591 SG, Den Haag

0707002300

info@collegestpaul.nl

www.collegestpaul.nl