Diamant College

Over de school

Op het Diamant College hebben we de leerwegen basis, kader, gemengde leerweg en mavo (tl), allemaal met en zonder lwoo (leerwegondersteunend onderwijs).

Wij zijn een school voor talentontwikkeling. Leerlingen maken kennis met allerlei sectoren tijdens de 'talenturen'. Er is een uitgebreid loopbaanprogramma en veel aandacht voor verschillende stages. Op veel scholen moeten leerlingen al snel een keuze maken. Pas ik beter op basis, kader, gemengd of mavo? Kan ik beter kiezen voor Zorg & Welzijn, economie of ICT? Op het Diamant College hoeft dat niet. Leerlingen kunnen, als zij de mogelijkheden hebben, doorstromen naar een hoger niveau.

Na schooltijd kunnen leerlingen hun talenten verder ontwikkelen op het gebied van sport, muziek, theater en dans. Zodat zij na het behalen van hun diploma, de keuze maken die bij hen past en de juiste vervolgopleiding kiezen.

VMBO Profielen

  • Dienstverlening en producten

Neem contact op

Diamanthorst

2592 GD, Den Haag

0707002400

info@diamantcollege.nl

www.diamantcollege.nl