Heldring College

Over de school

We geven goed, uitdagend en eigentijds onderwijs in een veilige omgeving, waar elk kind op een prettige manier kan leren. De school besteedt veel aandacht aan ontwikkeling van reken- en taalvaardigheden. Ook is er veel aandacht voor burgerschapsvaardigheden, voor kunst- en cultuureducatie, en voor een gezonde leefstijl. In de kl- en tl/mavo-klassen van de onderbouw krijgen de leerlingen naast Engels ook Spaans. In de onderbouw bieden wij ook het nieuwe vak technologie aan, hét vak voor de 21ste eeuw.

Leerlingen die aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen tot in het derde leerjaar opstromen van basis naar kader of van kader naar gl of tl/mavo. In de bovenbouw bieden wij de profielen Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen aan, plus de gl en de tl/mavo. Via Magister worden ouders en leerlingen online geïnformeerd over onder andere de studieresultaten en eventueel verzuim.

 

VMBO Profielen

  • Zorg en welzijn
  • Economie en ondernemen

Neem contact op

Morsestraat

2517 RZ, Den Haag

0703600589

heldring@heldringcollege.nl

www.heldringcollege.nl