Piramide College

Over de school

Het Piramide College biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 13 tot 20 jaar. Het onderwijsaanbod binnen het uitstroomprofiel 'vervolgonderwijs' verschilt inhoudelijk niet van dat van het regulier onderwijs en is gericht op doorstroom naar het mbo of hbo. Onze leerlingen kunnen een diploma of certificaten halen voor vmbo en havo. In samenwerking met het Roemer Visscher College is het mogelijk een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg te behalen. Daarnaast biedt de school binnen het uitstroomprofiel 'arbeid' niet-diplomagericht onderwijs met een toeleiding naar arbeid of de entreeopleiding van het mbo. Binnen het onderwijsprogramma is aandacht voor toeleiding naar arbeid en/of een vervolgopleiding. Dit aspect wordt onder andere vormgegeven binnen de lessen Loopbaanoriëntatie en Loopbaanbegeleiding.

Neem contact op

Steenwijklaan

2541 RL, Den Haag

0702181307

info@hmsdepiramide.nl

www.sovsodepiramide.nl