Piramide College

Over de school

Het Piramide College biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 13 tot 20 jaar. Onze leerlingen hebben een lichamelijke beperking en/of een langdurige ziekte. Ons onderwijs binnen het uitstroomprofiel 'vervolgonderwijs' verschilt echter inhoudelijk niet van dat van het regulier onderwijs en is gericht op doorstroom naar het mbo of hbo. Onze leerlingen kunnen een diploma of certificaten halen voor vmbo en havo. Daarnaast biedt de school binnen het uitstroomprofiel 'arbeid' niet-diplomagericht onderwijs met een toeleiding naar betaalde arbeid of de entreeopleiding van het mbo. Binnen het onderwijsprogramma is veel aandacht voor toeleiding naar arbeid en/of een vervolgopleiding. Zo bieden wij een uitgebreid stageprogramma. 

Neem contact op

Steenwijklaan

2541 RL, Den Haag

0702181307

info@hmsdepiramide.nl

www.sovsodepiramide.nl