Inspecteur S. de Vriesschool SO

Over de school

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft twee afdelingen, waaronder het speciaal onderwijs (SO). De groepen zijn zorgvuldig ingedeeld, waarbij de mogelijkheden en behoeften van de leerling centraal staan. Wij maken gebruik van de kerndoelen van het ZML-onderwijs en leerlijnen die zijn ontwikkeld door het CED. In het SO zijn vaardigheden op het gebied van lezen, rekenen, taal en wo van groot belang. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het bewegen en kunstzinnige vorming. We gebruiken de meervoudige intelligentie theorie. Wij hebben aandacht voor de intelligenties die kinderen gebruiken om de wereld zich eigen te maken. Om de mogelijkheden van uw kind het best te gebruiken, hebben wij een orthopedagoog, logopedist, video interactiebegeleiders, schoolarts, schoolmaatschappelijk werker, interne begeleiders en interne coaches en fysio. Binnen het SO is ook een Onderwijs-zorggroep. De Onderwijs-zorggroep kenmerkt zich door de slogan: ‘Meer zorg daar waar minder onderwijs mogelijk is’. Dit sluit aan bij de algemene schoolslogan: 'Speciaal omdat je zo bijzonder bent'. Het doel van de groep is om kinderen met een IQ onder de 35 en een zeer beperkt gedragsrepertoire, de mogelijkheid te bieden om onderwijs te volgen. Voor deze leerlingen is nu ook een snoezelruimte aanwezig.

Neem contact op

Heliotrooplaan

2555 MA, Den Haag

0704483130

administratie@inspecteurdevriesschool.nl

www.inspecteurdevriesschool.nl