BEROEP: Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Je begeleidt mensen in groepen of individueel die geestelijke gezondheidsproblemen hebben en in een instelling of thuis wonen.

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg is iemand die...

  • cliënten met psychische of psychiatrische problemen begeleidt
  • hulp geeft op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen en dagbesteding
  • zorgt dat cliënten stapje voor stapje weer kunnen functioneren in de maatschappij
  • samenwerkt met collega's en andere professionals

Om Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg te worden kun je een opleiding volgen bij:

Agogisch medewerker GGZ

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Aspasialaan
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Van Doornenplantsoen
Zoetermeer