BEROEP: Apothekersassistent

Je geeft cliënten de juiste informatie over het gebruik en de bijwerkingen van medicijnen en helpt bij het bereiden van geneesmiddelen en de administratie.

Apothekersassistent is iemand die...

  • recepten afhandelt en daarover instructies (mee)geeft
  • voorlichting geeft over het gebruik van geneesmiddelen
  • assisteert bij het bereiden van medicijnen en de voorraad beheert
  • de cliëntenadministratie en de financiële administratie bijhoudt
  • samenwerkt met andere assistenten, de apotheker en andere zorgverleners

Om Apothekersassistent te worden kun je een opleiding volgen bij:

Apothekersassistent

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 2 jaar, 3
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 Aspasialaan
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 Breestraat -48
Leiden
Albeda
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 jaar Rosestraat
Rotterdam
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Marten Meesweg
Rotterdam