BEROEP: Doktersassistent

Je geeft voorlichting en advies aan cliënten over medische vragen, doet de medische administratie en assisteert de huisarts.

Doktersassistent is iemand die...

  • het eerste aanspreekpunt is voor patiënten
  • de telefoon aanneemt, het spreekuur regelt en de patiënten ontvangt
  • de arts assisteert bij allerlei medische handelingen
  • voor de administratieve afhandeling zorgt en herhalingsrecepten uitschrijft

Om Doktersassistent te worden kun je een opleiding volgen bij:

Doktersassistent

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 2 jaar, 2 tot 3, 3, 3 jaar (versneld 2 jaar)
Kans op werk (3)
Kans op stage (2)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 Aspasialaan
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 2 tot 3, 3 Breestraat -48
Leiden
Albeda
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 2 jaar, 3 jaar (versneld 2 jaar) Rosestraat
Rotterdam
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Marten Meesweg
Rotterdam